SOSYAL SORUMLULUĞUMUZ

CEMTA İnşaat., odaklandığı tüm işkollarında imza attığı projeleriyle başarılı bir grafik çizmekte, istikrarlı büyüme hedefi doğrultusunda emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren CEMTA İnşaat, bir yandan da toplum için yarattığı değerleri geliştirmek için çalışmaktadır. CEMTA’nın sahip olduğu sosyal sorumluluk bilinci, kurumsal kültürünün temel taşlarından biridir. Grup, faaliyet gösterdiği tüm iş alanlarında ve tüm coğrafyalarda bu sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

İnşaat sektörüne adım attığımız tarihten bu yana yatırımlarımızla elde ettiğimiz kazancımızı sosyal sorumluluk projeleriyle yine toplumun yararına harcarken gelecekte de aynı vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu Çerçevede;

Faaliyetlerinin çevreye etkisini asgari düzeyde tutmak, çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyacak tedbirler almak, Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmak, Sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri minimize etmek, Tarihi ve kültürel eserlere ve yapılara, yöresel kültürlere verilebilecek zararları önlemek, Çevresel ve toplumsal bilincin gelişmesi ve yerleşmesi için çalışmak, Kültürel hayatın ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi için her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak, kuruluşundan bu yana CEMTA İnşaat’ın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temel değerlerini oluşturmaktadır.